ทั่วไป

ประวัติแฟลชไดร์ฟ

ประวัติความเป็นมา

flash drive ประดิษฐ์ครั้งแรกในปี 1998โดย IBM ( International Business Machines Corporation) แม้ว่า IBM จะเป็นบริษัทที่ผลิต แต่ไม่ได้จดสิทธิบัตรไว้ IBM ได้ให้ M-Systems เป็นผู้พัฒนาและผลิตขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้มีผู้ผลิตเพียงรายเดียวดังนั้น M-Systemsจึงได้สิทธิบัตรร่วมกับบริษัทอื่นๆด้วย
flash drives ที่ผลิตโดย M-Systems ภายใต้ชื่อ “Disgo” มีขนาด8MB, 16MB, 32MB & 64MB และต่อมาก็ได้พัฒนาถึง 256MB

ส่วนประกอบ
1. Male type-A USB connector เป็นส่วนที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
2. NAND flash memory chip เป็นแหล่งเก็บข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ใน digital camera
3. Crystal oscillator ควบคุมการส่งถ่ายข้อมูล