ทำไมแฟลชไดร์ฟความจุ ไม่เต็ม

เอ๊ะ ..! ทำไม่แฟลชไดร์ฟความจุ ไม่เต็ม ???????????????? เราโดนหลอกหรือเปล่า

วันนี้ เราจะมาให้ข้อมูล ที่ลูกค้า หลายๆ ท่านอาจะสงสัย ว่าไอ้เจ้า ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ Deneme1 หรือ แฟลชไดร์ฟ ที่เรา ซื้อมา wholesale MLB jerseys ทำไมตอนซื้อมา บอก  16 GB แต่พอเสียบกับคอม แล้ว ไหง มีแค่ 14.9 GB เอง วันนี้เรา มีคำตอบนะครับ

ข้อมูลด้านเทคนิด สำหรับข้อมูล ความจุ Flash Drive และ Harddisk Drive
ตัวเลขแสดงความจุ Flash drive นั้นผู ้ ผลิตจะคิดแบบ เลขฐาน 10
1000 B = 1 KB
1000 KB = 1 MB
1000 MB = 1 GB
แต่ ในทางคอมพิวเตอร์ จะคิดแบบ เลขฐาน 2
1024 B = 1 KB
1024 KB = 1 MB
1024 MB = 1 GB
ปล. B คี อ Byte (ไบต์ ) นะครัับ และ 1 Byte = 8 Bit
ดั งนัั้น 16 GB ของทางผู ้ ผลิต Flash drive เท่่ากั บ
16 x 1000 x 1000 x 1000 = 16,000,000,000 B
ส่ วนในทางคอมพิิวเตอร์ 16 GB เท่่ากัับ
16 x 1024 x 1024 x 1024 = 17,179,869,184 B
ตั วเลขตามที ่ ผู ้ ผล ิ ตได ้ ผล ิ ตมาคื อ 16,000,000,000 B <—- ตั วเลข นี้คื อ 16 GB ของผู ้ ผลิต
แต่ ในทางคอมพิ วเตอร์ 17,179,869,184 B <—- ตั วเลข นี ้ คื อ 16 GB ทางคอมพิ วเตอร์
จะเห็นได ้ ว่าตัวเลขแสดงความจุ ที่ ผู ้ ผลิตได ้ ทำมา น้อยกว่า ตัวเลขในทางคอมพิวเตอร์
ถ้ามัันไม่ ได้ มี ความจุ 16 GB แล้วมั นจะจุ เท่ าไหร่ ก็ คิดโดยนำ 16,000,000,000 B
ซึ่งเป็น 16 GB ที่่ทางผู้ผลิตได้ นำเสนอ มาคิดเป็น GB ทางคอมพิวเตอร ์ โดยใช้มาตราส่วนทางคอมพิวเตอร์ มาคิด
1024 B = 1 KB
1024 KB = 1 MB
1024 MB = 1 GB
ทำหน่วย B (Byte) ให ้ เป็น KB โดย 16,000,000,000 B ของผู้ผลิต จะเท่ากั บ 16,000,000,000 / 1024 = 15,625,000 KB ทางคอมพิวเตอร์
ทำหน่ วย KB ให้เเป็น MB โดย 15,625,000 KB ของผู ้ ผลิต จะเท่ากั บ 15,625,000 / 1024 = 15,258.7890625 MB ทางคอมพิ วเตอร์
ทำหน่วย MB ให ้ เป็น GB โดย 15,258.7890625 MB ของผู้ผลิต จะเท่ากับ 15,258.7890625 / 1024 = 14.9011611938476 GB ทางคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจึงมองเห็น Flash drive 16 GB เป็น 14.9 GB
ถ้าใช้ สูตรแบบรวบลัดก็ 16,000,000,000/(1024*1024*1024)= 16,000,000,000/1,073,741,824 = 14.9011611938476
หรือใช้วิธี ลัดโดยคิดจาก อัตราส่ วนระหว่างความจุ ที่แสดงใน ฉลาก flash drive or Harddisk ต่อ ความจุ ที่แสดงในคอมพิวเตอร์ จะเท่ากั บ
1000x1000x1000/1024x1024x1024 = 0.931322574615478515625
นั้นถ้า นำ 0.93 (ท าเป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง) ไป คูณกับความจุ ของ Flash drive จะได้ค่าความจุ ที่ คอมพิวเตอร์ ของคุณมองเห็น ครับ
( ใน หน่วย GB เท่ านั้นนะครับและค่าที่ ได้อาจผิดพลาดเนื่องจาก ค่าของอัตราส่วนได้ตัดให้เหลือเพียง ทศนิยม 2 ตำแหน่ งเท่านั้น )
ดั งนั้น 16 GB คูณด ้วย 0.93 = 14.9 GB ก็ สรุปได้ว่า 16 GB ที่ผู ้ ผลิตให ้ มาจะเหลือ 14.9 GB ตามที่ คอมพิวเตอร์ เห็ น
*ดังกรณี เช่ นเดี ยวกั บ ความจุ ของมื อถือเช่ น iPhone ความจุ 16 GB ซึ่ง จริงๆแล้วโชว์ ความจุ เพียง 13.7 GB เท่ านั้น
หากกังวลเรื่องความจุมีอีกวิธีคือใช้โปรแกรม Test นะครับ แนะนำ H2test wholesale nba jerseys นะครับเป็น Free ware สามารถหาดาวน์โหลดได้จาก wholesale NFL jerseys อาจารย์ Google นะครับ ค่อนข้างเสถียร to เพื่อดูว่าแฟลชไดร์ฟ ที่คุณได้มานั้นมีคุณภาพ หรือเปล่า แต่หากคุณกังวล ?rets ที่จะหาแฟลชไดร์ฟ ดีๆสำหรับนำไปเป็นของสมนาคุณละก็มาที่ iam flash drive ได้เลยนะครับ อิๆ Villa, มีโฆษณาแฝง

ขอบคุณครับ By cheap NFL jerseys iam flash drive.com

เมนูหลัก

แบบฟอร์มการติดต่อ
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ
ชื่อ *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
สอบถามเกี่ยวกับ *
ส่ง
โทรศัพท์
โทรหาเราที่เบอร์นี้
02-408-3958 ถึง 9 02-415-8994 ถึง 7
แบบฟอร์ม
โทรศัพท์
แชทผ่าน Line
แชทผ่าน Facebook
สอบถามโปรโมชั่น คลิก